W najbliższy piątek 12 kwietnia 2019 roku , w ramach uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod nową siedzibę Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, Dyrekcja i Pracownicy Muzeum serdecznie zapraszają do uczestnictwa w konferencji naukowej pt. „Inter Prussiam et Masoviam. Dzieje pogranicza w średniowieczu- Krucjaty-Krzyżacy-Pogranicze„. Konferencja odbędzie się z udziałem przedstawicieli następujących instytucji: Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu w Clermont (Francja), Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku. Podczas dwóch sesji panelowych w sali kinowej Muzeum prelegenci podejmą dyskusję nad ideą krucjatową i narracją o wyprawach krzyżowych, a także dziejami pogranicza prusko-mazowieckiego pod kątem gospodarczym, politycznym i kulturowym. Poniżej prezentujemy harmonogram konferencji:

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, sala kinowa
Piątek, 12 kwietnia 2019 r., Godz. 14.30

Słowo wstępne – dr Szymon Drej
Recepcja bitwy pod Grunwaldem w świadomości historycznej Polaków

Panel I – Krucjaty i idea krucjatowa

14.50 mgr Zdzisław Koczarski (Instytut Języka Polskiego- Polska Akademia Nauk, Kraków)
Reminiscencje myśli krucjatowej w „Rocznikach” Jana Długosza

15.05 mgr Tomasz Pełech (Uniwersytet Wrocławski/Université Clermont-Auvergne)
Między Rzymem a Chartres – analiza krucjatowych środowisk intelektualnych
15.20 Dyskusja
15.35 Przerwa

Panel II –  Życie codzienne ziem pogranicza
15.50 prof. Jan Gancewski (Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie)
Krzyżackie centra gospodarcze na pograniczu prusko-mazowieckim w XV i na początku XVI w.

16. 05 mgr Olga Krukowska (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku)
Wystawne życie elit na podstawie późnośredniowiecznych znalezisk naczyń szklanych

16.20 mgr Maciej Badowicz (Uniwersytet Gdański/Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku)
Wino pogranicza – winiarstwo na terenie Prus, Warmii i Mazur na przełomie XIV i XV stulecia

16.35 Dyskusja
16.50 Podsumowanie obrad i zamknięcie konferencji