Cennik

Bez przewodnika

Bilet normalny – 28 zł

Bilet ulgowy* – 26 zł

Bilet grupowy** – 26 zł/os.

Bilet rodzinny*** – 26 zł/os.

 

Z przewodnikiem / audioprzewodnikiem

Bilet normalny – 33 zł/os.

Bilet ulgowy – 31zł/os.

Bilet grupowy – 31zł/os.

Bilet rodzinny – 31 zł/os.

W dniu bezpłatnego zwiedzania audioprzewodnik – 7 zł/os.

 

Wykaz dni tygodnia, w których obowiązuje nieodpłatny wstęp na wystawy stałe w Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku ustalony będzie na podstawie rozporządzenia Dyrektora w sprawie ustalenia zasad i opłat za usługi statutowe i ogłaszany do ostatniego dnia każdego miesiąca. 

Dzieci do 7 roku życia, nauczyciele lub opiekunowie towarzyszący grupom dzieci lub młodzieży oraz przewodnicy – wstęp wolny

Z „Kartą Dużej Rodziny” można nabyć każdy bilet wstępu do Muzeum w cenie biletu ulgowego (niezależnie od wysokości cen biletów).

* Dla młodzieży szkolnej, studentów, emerytów, rencistów, nauczycieli i innych (zgodnie z Ustawą o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej z dn. 25.10.1991 r., z późn. zm.)

** Dla grup powyżej 15 osób 

*** Dla każdej osoby z rodziny: 2 osoby dorosłe + dziecko/dzieci

Koszt obsługi przewodnickiej w języku obcym (angielski/niemiecki/rosyjski), dla grup zorganizowanych – 350 zł (wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji i zakupie biletów do Muzeum)

W sprawach związanych z obsługą ruchu turystycznego

tel. +48 89 647 22 28