W dniu 12 kwietnia 2019 r. miało miejsce wmurowanie kamienia węgielnego pod nową, całoroczną siedzibę Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku. Uroczystość odbyła się na terenie placu budowy w sąsiedztwie pól Grunwaldu, z udziałem licznych zaproszonych gości, w tym: marszałka województwa warmińsko- mazurskiego, pana Gustawa Marka Brzezina; wojewody warmińsko-mazurskiego, pana Artura Chojeckiego; starosty powiatu ostródzkiego, pana Andrzeja Wiczkowskiego; wójta gminy Grunwald, pana Adama Szczepkowskiego. Prowadzący uroczystość Dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, dr Szymon Drej, podkreślił, że budowa nowego obiektu jest spełnieniem woli mieszkańców województwa, historyków i pasjonatów dziejów średniowiecznej Polski. W ocenie wojewody dotychczasowa przestrzeń wystawiennicza powoli wyczerpuje swój potencjał, a nowa placówka stanie się wizytówką regionu i godnym miejscem sławienia dziejów polskiego oręża. Z kolei życzeniem marszałka jest,aby liczba turystów przyjeżdżających na pola Grunwaldu w czasie inscenizacji bitwy zwiększyła się o kolejne tysiące gości w momencie powstania całorocznej siedziby Muzeum. Akt erekcyjny podpisany przez inicjatorów został umieszczony w kapsule, a następnie wewnątrz kamienia węgielnego umieszczonego na terenie budowy. Na koniec uroczystości odbyła się prezentacja walk rycerskich z udziałem bractwa Konwentu św. Piotra z Olsztynka. O godzinie 14.30, na koniec uroczystości, miała miejsce konferencja naukowa „Inter Prussiam et Masoviam”, z udziałem zaproszonych prelegentów z ośrodków krajowych.

Nowa siedziba Muzeum Bitwy pod Grunwaldem będzie zajmować powierzchnię ok. 3,5 tys. m. kw. Oprócz powierzchni wystawienniczej znajdą się w niej sala konferencyjna, strefa obsługi turystów, przestrzeń biurowa, a także całoroczna sala przeznaczona do walk rycerskich.Budowa jest inwestycją samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, współfinansowaną  ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20.

Materiał filmowy (za: Olsztyn24- Gazeta On-line) poniżej: