Zabytki z Muzeum dostępne w internecie.

Regionalna Pracownia Digitalizacji z Elbląga zakończyła publikowanie w internecie naszych zbiorów. Część artefaktów była przed skanowaniem poddana pracom konserwatorskim. 100 obiektów prezentowanych jest w sieci dzięki realizacji projektu „Wikińska osada Truso i Bitwa pod Grunwaldem – średniowieczne historie w wirtualnym świecie” dofinansowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.     Do oglądania kolekcji zapraszamy tutaj.