Dyrektor Muzeum – dr Szymon Drej; szymon.drej@muzeumgrunwald.pl

Dział Administracyjno-Gospodarczy; +48 89 647 22 27 wew. 10

Kierownik – mgr Iwona Siebert; +48 695 945 792; biuro@muzeumgrunwald.pl

Pracownik obsługi biurowej – Specjalista ds. edukacji – Emilia Kowalska; e.kowalska@muzeumgrunwald.pl

Sekretariat; +48 89 647 22 27 wew. 13

Referent – Iwona Wasilewska; sekretariat@muzeumgrunwald.pl

Dział Księgowości; +48 89 647 22 27 wew. 12

Główny księgowy – Tatiana Piątek; ksiegowa@muzeumgrunwald.pl

Referent ds. księgowości – Marzena Sikorska – Truszkowska; m.sikorska@muzeumgrunwald.pl

Dział Kadr; +48 89 647 22 27 wew. 11

Referent d/s kadr i płac – Bożena Łukasiak; kadry@muzeumgrunwald.pl

Dział Archeologiczno-Historyczny; +48 89 647 22 27 wew. 14

Kierownik działu archeologiczno-historycznego – mgr Jarosław Malecki; +48 609 747 351; edukacja@muzeumgrunwald.pl

Kustosz, specjalista ds. organizacji imprez historycznych – mgr Patryk Kozłowski; +48 501 381 109; rycerze@muzeumgrunwald.pl

Ruch turystycznyzwiedzanie, przewodnicy – mgr Jarosław Malecki; +48 609 747 351; edukacja@muzeumgrunwald.pl

Asystent muzealny – mgr Adam Górecki; a.gorecki@muzeumgrunwald.pl

Asystent obsługi administracyjnej – Lucyna Gliwka ; l.gliwka@muzeumgrunwald.pl 

Asystent obsługi warsztatów – mgr Weronika Paw ; w.paw@muzeumgrunwald.pl