Wystawy stałe

„Wielka Wojna z Zakonem krzyżackim 1409 – 1411”

Ekspozycja przedstawia wydarzenia jakie miały miejsce przed, w trakcie i po bitwie pod Grunwaldem. Wprowadza zwiedzającego w zagadnienia polityczne, gospodarcze i wojskowe. Zwiedzający zapoznaje się ze stronami konfliktu, które brały udział w bitwie.

Wystawa, obejmująca hol i salę ekspozycyjną, została podzielona na 10 bloków tematycznych oraz wstęp:

0. Wstęp – Oś czasu
1. Zakon, Polska i Litwa przed Wielką Wojną
2. Przyczyny bezpośrednie rozpoczęcia działań wojennych przeciwko Koronie w pierwszej fazie wojny
3. Plany i problemy
4. Wyprawa wojenna i bitwa pod Grunwaldem
5. Bitwa pod Grunwaldem
6. Oblężenie Malborka
7. Ekspozycja chorągwi rycerskich
8. Zabytki archeologiczne
9. Kaplica
10. Tradycja grunwaldzka

Trasa zwiedzania ekspozycji została poprowadzona chronologicznie przez wszystkie działy tematyczne wystawy. Zwiedzający, w obrębie poszczególnych bloków, ma możliwość wyboru stanowisk i istotnych dla niego zagadnień. Zaprojektowana struktura wnętrza, składająca się z obłych ścian scenograficznych oraz elementów wystawienniczych, tworzy płynne przejścia i wydziela eliptyczne przestrzenie, które w sposób naturalny wprowadzają turystę w kolejne wątki wystawy.

Początek zwiedzania rozpoczyna się w holu wystawienniczym, od stanowiska „Oś czasu” będącego wprowadzeniem i zarazem podsumowaniem całej wystawy. Stanowisko zaznajamia z przedziałem czasowym omawianym na ekspozycji. Wystawa znajdująca się w sali ekspozycyjnej została podzielona na dwie części, skomunikowane przejściem przebiegającym pomiędzy podestami, na których znajduje się założenie rzeźbiarskie przedstawiające nacierające na siebie wojska.

W pierwszej części ekspozycji zwiedzający zostaje wprowadzony w tematykę związaną z sytuacją polityczną i gospodarczą Polski, Litwy i Zakonu Krzyżackiego przed Wielką Wojną, relacjami pomiędzy trzema stronami, wypowiedzeniem wojny i organizacją przygotowań do niej. W drugiej części zapoznaje się z przebiegiem bitwy pod Grunwaldem, sytuacją po bitwie, jak również marszem na Malbork oraz z kończącym Wielką Wojnę dokumentem I pokoju toruńskiego.

Tę cześć wystawy zamyka dział poświęcony zabytkom archeologicznym pozyskanym na terenie Pól Grunwaldu. Ostatnim blokiem tematycznym jest kaplica pobitewna, która stanowi podsumowanie zwiedzania sali ekspozycyjnej.

Ścieżkę kończy dział nr 10 o nazwie „Tradycja grunwaldzka”, który został zaaranżowany w holu ekspozycyjnym. Zagadnienia poruszane w tym bloku, prezentują wydarzenia mające na celu upamiętnienie zwycięstwa grunwaldzkiego i dotyczą okresu od ustanowienia przez Jagiełłę 15 listopada pierwszym świętem narodowym, aż do czasów współczesnych.

„Boży bojownicy. Jan Żiżka i husyci w walce z Zakonem Krzyżackim”

 

Wystawa planszowa omawiająca genezę ruchu husyckiego, udział wojsk husyckich w Wielkiej Wojnie 1409 – 1411 oraz historię kontaktów polsko – husyckich w XV w. Prezentowane są także repliki husyckich wozów taborowych i machin oblężniczych. Wystawa prezentowana jest w okresie letnim.