Lekcje muzealne

W dniu bezpłatnego zwiedzania Muzeum nie prowadzi lekcji muzealnych oraz warsztatów.

Spacerkiem po Grunwaldzie – zwiedzanie Pól Grunwaldu i Muzeum

Ubrany w średniowieczny strój historyk oprowadza gości po Polach Grunwaldu i muzeum, przedstawiając szczegółowo przebieg Wielkiej Wojny 1409 – 1411 z jej kulminacyjnym momentem, jakim była bitwa pod Grunwaldem. Lekcja skierowana jest do wszystkich grup odbiorców.
Czas trwania zajęć: 90 minut
Cena: grupa do 50 osób – 150 zł, każda kolejna osoba 2 zł

Tajemnice Grunwaldu

Lekcja edukacyjna poświęcona jest wydarzeniom jakie miały miejsce 15 lipca 1410 roku na polach Grunwaldu. Lekcja skierowana jest do uczniów szkół podstawowych i średnich, ale po niewielkich modyfikacjach przeprowadzana jest dla wszystkich grup odbiorców.
Czas trwania zajęć: 90 minut
Cena: grupa do 50 osób – 150 zł, każda kolejna osoba 2 zł

Spacerkiem po średniowieczu – interaktywna podróż do Wieków Średnich

Podczas lekcji przybliżona będzie historia mieszkańców Prus, początków państwa polskiego, zakonów rycerskich, państwa krzyżackiego, przebieg Wielkiej Wojny, bitwy pod Grunwaldem, przedstawia ewolucję uzbrojenia rycerskiego w średniowieczu. Lekcja skierowana jest do dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzieży w wieku licealnym, ale z powodzeniem może być interesująca dla wszystkich grup odbiorców.
Czas trwania zajęć: 90 minut
Cena: grupa do 50 osób – 500 zł, każda kolejna osoba 10 zł

Rycerze – etos i walka

Pokaz walk na broń sieczną, obuchową i drzewcową. Grupa rekonstruktorów prezentuje techniki walk różnymi rodzajami uzbrojenia średniowiecznego na podstawie traktatów szermierczych. Lekcja skierowana jest do wszystkich grup odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem pasjonatów historii i rekonstruktorów.
Czas trwania zajęć: 5 – 6 godzin
Cena: grupa do 50 osób – 500 – 5000 zł, każda kolejna osoba 10 zł

Grunwald na wyciągnięcie ręki

Lekcja muzealna specjalnie dostosowana do potrzeb osób niedowidzących. Zwiedzający mogą zapoznać się z kopiami uzbrojenia oraz wyposażenia średniowiecznego rycerstwa poprzez dotyk. Na tej podstawie wykwalifikowany przewodnik opowiada o rozwiązaniach konstrukcyjnych średniowiecznych przedmiotów i ich zastosowaniu w praktyce. Lekcja skierowana jest do wszystkich grup odbiorców dotkniętych niedowidzeniem lub niewidomością.
Czas trwania zajęć: 60 minut
Cena: grupa do 50 osób – 150 zł, każda kolejna osoba 2 zł

O rycerzach spod Grunwaldu

Zajęcia edukacyjne są prowadzone przez pracowników muzeum przebranych za rycerzy – polskich i krzyżackich. Zapoznają oni słuchaczy ze zwyczajami rycerskimi, obowiązkami, służbą wojskową, życiem codziennym oraz uzbrojeniem. Opowiadają o tradycji turniejowej, a także sposobach prowadzenia walki. Lekcja skierowana jest do dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży w wieku licealnym, ale z powodzeniem może być prezentowana wszystkim grupom odbiorców.
Czas trwania zajęć: 90 minut
Cena: grupa do 50 osób – 500 zł, każda kolejna osoba 10 zł

Giermkiem być!

Lekcja edukacyjna zapozna słuchaczy z obowiązkami giermka, który podczas pobytu na dworze swojego pana – rycerza, od najmłodszych lat pobierał nauki jazdy konnej, walki bronią, strzelania z łuku i kuszy. W czasie wyprawy wojennej odpowiedzialny był za utrzymanie w gotowości bojowej całego rynsztunku bojowego. Do bitwy stawał wraz ze swoim panem. Z literatury znanym giermkiem był Czech Hlawa, sługa Zbyszka z Bogdańca z powieści „Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza. Po zajęciach praktycznych i teoretycznych słuchacze ubiorą rycerza w ozdobne szaty dworskie, a ten uda się na spotkanie z królem. Dla uświetnienia tego spotkania odbędzie się turniej, na którym trzeba będzie przebrać naszego rycerza w zbroję. Lekcja skierowana jest do dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży w wieku licealnym, ale z powodzeniem może być prezentowana wszystkim grupom odbiorców.
Czas trwania zajęć: 90 minut
Cena: grupa do 50 osób – 500 zł, każda kolejna osoba 10 zł

Czym zajmuje się muzeum?

Lekcja prowadzona w luźnej formie. Dzieci zapoznają się z pracą muzeum od tak zwanego zaplecza, będzie można podpatrzeć archeologa, historyka czy rekonstruktora walk rycerskich. Zwiedzający będą mieli możliwość zaznajomić się z zagadnieniem inwentaryzacji oraz konserwacji zbiorów archeologicznych na przykładzie udostępnionego do tego celu magazynu studyjnego. Lekcja skierowana jest do dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży w wieku licealnym, ale z powodzeniem może być prezentowana wszystkim grupom odbiorców.
Czas trwania zajęć: 45 minut
Cena: grupa do 50 osób – 150 zł, każda kolejna osoba 2 zł

Codzienne życie w obozie rycerskim

Lekcja prowadzona głównie na terenie wystawy stałej. Uczestnicy zapoznani zostaną ze sposobami stawiania rycerskiego obozu w średniowieczu, logistyką prowadzenia przemarszów i obozowania armii i życiem codziennym w obozie. Będą mogli dowiedzieć się w jaki sposób zabezpieczano obóz przed napadem, stawiano namioty
i inne rodzaje schronień, przygotowywano posiłki, odpoczywano i spędzano czas wolny. Lekcja skierowana jest do dzieci ze szkół podstawowych
i młodzieży w wieku licealnym, ale z powodzeniem może być prezentowana wszystkim grupom odbiorców.
Czas trwania zajęć: 90 minut (30 minut wykład, 60 minut zajęcia praktyczne)
Cena: grupa do 50 osób – 300 zł, każda kolejna osoba 10 zł

Tajemnice kaplicy pobitewnej

Lekcja dotyczy problematyki związanej z architekturą gotycką w Polsce – jej pojawianiem się, rozwojem i przemianami stylu. Szczególny nacisk położony będzie na omówienie dziejów kaplicy pobitewnej, ulokowanej na pobojowisku w 1411 r. jako przykładu architektury, ale także jedynego murowanego „świadka” bitwy grunwaldzkiej. Uczestnicy dowiedzą się dlaczego została wzniesiona w tym miejscu i jaką rolę jej przypisywano w propagandzie politycznej. Lekcja skierowana jest do wszystkich grup odbiorców.
Czas trwania zajęć: 45 minut
Cena: grupa do 50 osób – 150 zł, każda kolejna osoba 2 zł

Jak to było pod Grunwaldem

Zajęcia dotyczące kwestii spornych na temat bitwy pod Grunwaldem, wynikających z literatury historycznej tworzonych przez różnych autorów na przestrzeni dziejów. Przekazane zostaną informacje dotyczące poglądów historyków polskich i zachodnioeuropejskich, omówiona zostanie baza źródłowa badań – przede wszystkim kroniki i roczniki traktujące o bitwie. Uczestnicy dowiedzą się także jak interpretować źródła historyczne i archeologiczne i na ich podstawie rekonstruować walki w czasie bitwy. Lekcja skierowana jest do wszystkich grup odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem osób dorosłych i młodzieży starszej.
Czas trwania zajęć: 90 minut
Cena: grupa do 50 osób – 150 zł, każda kolejna osoba 2 zł

Symbolika grunwaldzkich mieczy

Lekcja poświęcona szeroko pojętej symbolice czasów średniowiecza. Omówione zostanie symboliczne znaczenie poszczególnych rodzajów broni ze szczególnym uwzględnieniem miecza i tarczy. Uczestnicy zapoznani zostaną także z innymi nośnikami treści symbolicznych – od dzieł sztuki do biżuterii i tzw. badgesów. Przedstawiona będzie także historia dwóch, grunwaldzkich mieczy – symbolu aktualnego do czasów dzisiejszych. Lekcja skierowana jest do wszystkich grup odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem osób dorosłych i młodzieży starszej.
Czas trwania zajęć: 30 minut
Cena: grupa do 50 osób – 150 zł, każda kolejna osoba 2 zł