Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, arcydzieła, pomniki” – to temat tegorocznej 24. edycji EDD w Polsce.
Tak sformułowany ma zwrócić uwagę na fakt, że wiele zabytków jest nośnikami istotnych społecznie wartości duchowych związanych z wiarą, sztuką i historią. Każda społeczność lokalna ma swoją odrębną historię i swoją tradycję, często upamiętnioną w materialnej formie w postaci budowli sakralnych, pomników czy arcydzieł architektury i sztuki.

EDD są okazją do ich odkrywania i propagowania wyjątkowości Warmii i Mazur. Zapraszamy od 9 września na wydarzenia w całym województwie.Więcej szczegółów na http://edd.nid.pl