Serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez Muzeum we współpracy z IH PAN oraz IHiSM UWM, poświęconą Wojnie 13-letniej, II pokojowi toruńskiemu i ich konsekwencjach dla Warmii, Rzeczypospolitej i Prus. Konferencja odbędzie się 29.11.2016 r. w Olsztynie, u. Kurta Obitza 1 (Sala posiedzeń Rady Wydziału Humanistycznego UWM).