Karta zgłoszeniowa dla Instytucji chcących włączyć się w 2018 r. w organizację wydarzeń z cyklu Europejskich Dni Dziedzictwa w swoim regionie dostępna jest w zakładce „Do pobrania”.