Mamy to! Po 4 długich latach realizacji projektu wczoraj otworzyliśmy nowe muzeum! W wydarzeniu wzięli udział wicepremier, minister kultury Pan Piotr Gliński, wiceminister kultury Republiki Litewskiej Pan Vygintas Gasparavicius, wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego Ks. Frank Bayard, marszałek województwa warmińsko – mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezin, wojewoda województwa warmińsko – mazurskiego Pan Artur Chojecki, ambasador Republiki Litewskiej w RP Pan Eduardas Borisovas oraz liczni zaproszeni goście.

W ramach projektu „Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem” wybudowano nowoczesną przestrzeń, w której znajduje się multimedialna sala wystawowa na miarę XXI wieku, sala konferencyjna, całoroczna sala rycerska, a także przestrzeń biurowa. Projekt ten był współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich w ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2014 – 2020, w kwocie ponad 15 milionów złotych. Nowoczesna wystawa została zrealizowana projektem pn. „Zaprojektowanie i wykonanie kompletnej wystawy stałej w nowopowstającym budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku”. Dofinansowanie pochodzi z Budżetu Państwa oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 6 254 729 zł. Łączna wartość projektu wynosi ponad 8 milionów złotych.