Przedostatni dzień w roku, więc czas na podsumowanie 🫶💪

W 2022 roku zrealizowano oraz pozytywnie zakończono następujące projekty:

👉 „Budowa obiektu sportowo – rekreacyjnego (plac turniejowy) wraz z lożą sędziowską (scena), dwoma trybunami dla widowni, wieżą akustyka oraz niezbędną infrastrukturą techniczną”

👉„Stębark (pole bitwy pod Grunwaldem), ruiny kaplicy pobitewnej p.w. Najświętszej Maryi Panny z XV wieku: pilne prace konserwatorskie i restauratorskie”

👉 „Zaprojektowanie i wykonanie kompletnej wystawy stałej w nowopowstającym budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku”

👉 „Konserwacja części zabytków pozyskanych podczas interdyscyplinarnych badań pola bitwy pod Grunwaldem – I etap”

👉 „Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku”

Ponadto otrzymano środki na zadania realizowane w przyszłym roku:

👉 „Konserwacja części zabytków pozyskanych podczas interdyscyplinarnych badań pola bitwy pod Grunwaldem – II etap”

👉 „Budowa obiektu sportowo – rekreacyjnego (plac turniejowy) wraz z lożą sędziowską (scena), dwoma trybunami dla widowni, wieżą akustyka oraz niezbędną infrastrukturą techniczną – II etap”

👉 „Zakup środków trwałych w celu dostosowania Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku do nowoczesnej działalności kulturalnej”