Powstanie Styczniowe - czas walki i nadziei. Wystawa plenerowa z elementami prezentacji uzbrojenia walczących stron

05.05.2024 roku w Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku zorganizowana zostanie wystawa pn. „Powstanie Styczniowe – czas walki i nadziei. Wystawa plenerowa z elementami prezentacji uzbrojenia walczących stron.”

Powstanie Styczniowe było największą i najdłużej trwającą insurekcją niepodległościową w okresie rozbiorów. Zryw ten w walce z rosyjskim zaborcą zjednoczył obywateli dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, której początki sięgają czasów Bitwy pod Grunwaldem.

Wystawa ta pozwoli lepiej zrozumieć zarówno jego historyczne znaczenie, jak i osobisty, ludzki wymiar.

Aby nadać wydarzeniu wymiar lokalny, zaprezentowane zostaną plansze dotyczące roli i udziału Prus Wschodnich w Powstaniu Styczniowym. Pokazana zostanie także rola Powstańczego Komisariatu Prus Wschodnich. 


Zobrazowane zostaną także oddziały powstańcze na Warmii i Mazurach oraz jaki stosunek do nich miała lokalna ludność.

Istotny jest również panel dotyczący uzbrojenia walczących stron i przerzutu broni przez granicę.