W „Sprawozdaniu za rok akademicki 2015.2016 Instytutu Polsko – Skandynawskiego” w Kopenhadze ukazał się drukiem tekst przemówienia prof. Svena Ekdahla, wygłoszonego w czasie inauguracji zeszłorocznych badań archeologicznych Pól Grunwaldu.