Logo MKiDN

Wystawa

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku realizuje zadanie pn. „Zaprojektowanie i wykonanie kompletnej wystawy stałej w nowopowstającym budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku”. Dofinansowanie pochodzi z Budżetu Państwa oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 6 254 729 zł. Projekt zakłada opracowanie scenariusza wystawy i przygotowanie projektu aranżacji przestrzeni wystawowej oraz zakup, dostawę i montaż wyposażenia. Głównym celem realizowanego projektu jest poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej Muzeum Bitwy pod Grunwaldem oraz poprawa warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 8 985 391,08 zł

WKŁAD BUDŻETU PAŃSTWA: 6 254 729,00 zł

WKŁAD URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO: 2 730 662,08 zł

Wystawa jest zorganizowana w siedzibie Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku i przedstawia wydarzenia, jakie miały miejsce przed, w trakcie i po bitwie pod Grunwaldem. W ramach inwestycji zaproponowano innowacyjne i multimedialne rozwiązania łączące w sobie nie tylko wyjątkowy artyzm, ale i funkcjonalność z wymiarem edukacyjnym. Wprowadzi ona użytkownika w zagadnienia polityczne, gospodarcze i wojskowe. Zwiedzający zapozna się ze stronami konfliktu, które brały udział w bitwie. Po zakończeniu projektu zaplanowano otwarcie wystawy stałej podzielonej na 10 bloków tematycznych:

  • „Zakon, Polska i Litwa przed Wielką Wojną”, na której będzie można zobaczyć zarys historii stron konfliktu poparty materiałami kartograficznymi i przedstawieniami kluczowych postaci,
  • „Przyczyny bezpośrednie rozpoczęcia działań wojennych”, gdzie przedstawione są stosunki międzynarodowe prowadzące do wybuchu Wielkiej Wojny,
  • „Plany i problemy” – ukazująca przygotowanie stron konfliktu do wojny oraz ekspozycje prezentujące uzbrojenie i wyposażenie wojskowe okresu późnego średniowiecza;
  • „Wyprawa wojenna i Bitwa pod Grunwaldem” – gdzie zaprezentowany jest przebieg stron konfliktu od wypowiedzenia wojny oraz ekspozycja przedstawiająca mapy oraz makietę przeprawy pod Czerwińskiem;
  • „Bitwa pod Grunwaldem” – w ramach której zaprezentowany będzie przebieg bitwy grunwaldzkiej; makieta oraz animacje i filmy przedstawiające wydarzenia z bitwy poparte tekstami i mapami
  • „Oblężenie Malborka” – prezentująca makietę zamku wraz z opisem wydarzeń prowadzących do zakończenia wojny;
  • „Tradycja Grunwaldzka” – oś czasu z kluczowymi datami z historii Polski i Zakonu oraz znaczenie bitwy grunwaldzkiej po dzień dzisiejszy;
  • „Ekspozycja chorągwi rycerskich” – prezentujący naturalnej wielkości kopie chorągwi rycerskich z bitwy grunwaldzkiej, będące najważniejszym nośnikiem treści ideowych w średniowieczu i czasach współczesnych
  • – „Zabytki archeologiczne” – w ramach której przedstawiony będzie obecny dorobek badań archeologicznych,
  • – „Kaplica” – wykonana w pomniejszonej skali makieta kaplicy pobitewnej.

Wystawa będzie dostosowana dla osób z dysfunkcją wzroku (tabliczki Braille’a, makiety 3D, audio przewodniki) oraz słuchu (podpisy na wszystkich eksponatach oraz w materiałach wideo).