Logo Fundusze Europejskie

Zakup środków trwałych w celu dostosowania Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku do nowoczesnej działalności kulturalnej

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem realizuje projekt pn. „Zakup środków trwałych w celu dostosowania Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku do nowoczesnej działalności kulturalnej” dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 645 869,49 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 525 097,15 zł

Wartość dofinansowania: 422 703,21 zł

Planowane przedsięwzięcie dotyczy zakupu środków trwałych w celu dostosowania Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku do nowoczesnej działalności kulturalnej. Inwestycja obejmuje zakup systemu audioguide z wycieczkami po polach grunwaldzkich, wyposażenie magazynu zabytków archeologicznych, wyposażenie sali rycerskiej, zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia warsztatów rycerskich, łuczniczych, muzycznych, teatralnych i filmowych jak również modernizację strony internetowej oraz zakup system monitoringu wizyjnego.

Głównym celem projektu jest wzrost potencjału turystycznego Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, poprzez wzbogacenie i unowocześnienie oferty kulturalnej, prowadzące do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu.

Cele szczegółowe projektu to:

  • Wzrost uczestnictwa społeczeństwa w kulturze dzięki poprawie jakości oferowanych usług turystycznych, kulturalnych i wystawienniczych odpowiadających na nowe potrzeby wynikające z rozwoju technicznego i technologicznego.
  • Obniżenie kosztów utrzymania ze względu na zastosowanie rozwiązań energooszczędnych oraz wzrost gospodarczy działalności instytucji, poprzez większe zainteresowanie ofertą Muzeum.
  • Zwiększenie dostępu do kultury i jej zasobów dla mieszkańców regionu i turystów, w tym osób niepełnosprawnych poprzez zastosowanie ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami i zapewnienie całorocznego działania Muzeum.
  • Wzrost kompetencji kulturowych i kreatywności społeczeństwa.