Komunikat

W związku z paragrafem 12 ust. 1 pkt 1 f umowy zawartej pomiędzy firmą Carpathia Industries a Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, Muzeum informuje, że z dniem 5 września odstąpiło od realizacji inwestycji z ww. firmą. Zgodnie z ustaleniami Inspektora Nadzoru wykonawca do końca sierpnia nie realizował prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. W szczególności Wykonawca nie…