Zabytki z Muzeum dostępne w internecie.

Regionalna Pracownia Digitalizacji z Elbląga zakończyła publikowanie w internecie naszych zbiorów. Część artefaktów była przed skanowaniem poddana pracom konserwatorskim. 100 obiektów prezentowanych jest w sieci dzięki realizacji projektu „Wikińska osada Truso i Bitwa pod Grunwaldem – średniowieczne historie w wirtualnym świecie” dofinansowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.     Do oglądania kolekcji zapraszamy tutaj.

Nowe Studia Grunwaldzkie t. II

Z przyjemnością informujemy, że właśnie ukazał się drugi tom czasopisma wydawanego przez Muzeum – „Nowe Studia Grunwaldzkie„. Zawiera on referaty wygłoszone w czasie ubiegłorocznej konferencji naukowej poświęconej stosunkom polsko – węgierskim za czasów panowania Jagiellonów oraz inne artykuły, w tym sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych w roku 2015. Zapraszamy do lektury.