VII Zimowa Rejza na Pola Grunwaldu i Zamek w Nidzicy

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na jedyny w Polsce zimowy turniej rycerski, spływ kajakowy doliną Wielkiego Strumienia, łuczniczy Biathlon Grunwaldzki i inne wydarzenia. Mimo zimy u nas będzie gorąco i atrakcyjnie. Mróz nie studzi rycerskiego ducha i chęci do walki. Spotkajmy się 3 lutego na Polach Grunwaldu i 4 lutego na Zamku w Nidzicy.

Zabytki z Muzeum dostępne w internecie.

Regionalna Pracownia Digitalizacji z Elbląga zakończyła publikowanie w internecie naszych zbiorów. Część artefaktów była przed skanowaniem poddana pracom konserwatorskim. 100 obiektów prezentowanych jest w sieci dzięki realizacji projektu „Wikińska osada Truso i Bitwa pod Grunwaldem – średniowieczne historie w wirtualnym świecie” dofinansowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.     Do oglądania kolekcji zapraszamy tutaj.

Nowe Studia Grunwaldzkie t. II

Z przyjemnością informujemy, że właśnie ukazał się drugi tom czasopisma wydawanego przez Muzeum – „Nowe Studia Grunwaldzkie„. Zawiera on referaty wygłoszone w czasie ubiegłorocznej konferencji naukowej poświęconej stosunkom polsko – węgierskim za czasów panowania Jagiellonów oraz inne artykuły, w tym sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych w roku 2015. Zapraszamy do lektury.

III Konferencja Mediewistyczna 29.11.2016 r.

Serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez Muzeum we współpracy z IH PAN oraz IHiSM UWM, poświęconą Wojnie 13-letniej, II pokojowi toruńskiemu i ich konsekwencjach dla Warmii, Rzeczypospolitej i Prus. Konferencja odbędzie się 29.11.2016 r. w Olsztynie, u. Kurta Obitza 1 (Sala posiedzeń Rady Wydziału Humanistycznego UWM).